Trường trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy - Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch!

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 3/3/1978

Phó Hiệu trưởng

Đỗ Thị Phụng
Đỗ Thị Phụng

Ngày sinh: 9/3/1966