Trường trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy - Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch!
STTTiêu đềTừ ngàyĐến ngàyNgày tạo
1 Lịch công tác tuần 15 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

13-12-202119-12-202117-12-2021
2 Lịch công tác tuần 14 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

06-12-202112-12-202117-12-2021
3 Lịch công tác tuần 13 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

29-11-202105-12-202117-12-2021
4 Lịch công tác tuần 12 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

22-11-202128-11-202117-12-2021
5 Lịch công tác tuần 11 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

15-11-202121-11-202117-12-2021
6 Lịch công tác tuần 10 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

08-11-202114-11-202117-12-2021
7 Lịch công tác tuần 9 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

01-11-202107-11-202117-12-2021
8 Lịch công tác tuần 8 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

25-10-202131-10-202117-12-2021
9 Lịch công tác tuần 7 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

18-10-202124-10-202117-12-2021
10 Lịch công tác tuần 6 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

11-10-202117-10-202117-12-2021
11 Lịch công tác tuần 5 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

04-10-202110-10-202108-10-2021
12 Lịch công tác tuần 4 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

27-09-202103-10-202108-10-2021
13 Lịch công tác tuần 3 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

20-09-202126-09-202108-10-2021
14 Lịch công tác tuần 2 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

13-09-202119-09-202108-10-2021
15 Lịch công tác tuần 1 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

06-09-202112-09-202108-10-2021
1234

88